ติดต่อสอบถาม

บริษัท ไพรม์เอเซีย จำกัด

3 ถนน เทศบาลนิมิตรเหนือ
อาคาร ประชานิเวศน์ 1 ชั้น 8 ห้อง 100
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กทม. 10900

โทรศัพท์ 083-096-2170, 083-096-2171

admin@primeasia.co.th