ที่ปรึกษา และการฝึกอบรมของไพรม์เอเซีย ช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ในบริษัทต่างๆ มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านทำงานอยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในส่วนนั้นนานๆ อาจคุ้นชินกับงานนั้นทำให้การพัฒนาทักษะลดลงและบางทีอาจมองข้ามปัญหาบางอย่างไป เพราะมองจากมุมที่คุ้นชิน การฝึกอบรมช่วยเพิ่มพูนความรู้ เปิดมุมมองและทัศนคติใหม่ๆ เพื่อให้ดึงเอาศักยภาพของบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้ดียิ่งขึ้น การมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะมีมุมมองที่แตกต่าง มีประสบการณ์สูงในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่คนทำงานไม่กล้าที่จะระบุตรงๆ ด้วยความเกรงใจบุคคลากรภายในหรืออาจไม่คิดว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ เมื่อมองปัญหาได้ตรงจุดแล้วที่ปรึกษาจะช่วยวางแผนกลยุทธเพื่อให้การปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเป็นไปอย่างถูกทางและที่ปรึกษายังสามารถนำเอาประสบการณ์และความรู้ know how ดีๆจากธุรกิจอื่นๆ มาปรับใช้แนะนำพัฒนาธุรกิจของท่านได้อีกด้วยบางครั้งอาจผ่านทางการฝึกอบรมที่จัดสำหรับองค์กรนั้นๆ โดยเฉพาะเพื่อให้ได้ผลตรงจุด สรุปคือ ช่วยท่านขยายมุมมอง เพื่อค้นพบโอกาสใหม่ๆที่จะพัฒนาธุรกิจของท่านได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไม่เสียเวลาและงบประมาณในการลองผิดลองถูก


News

ไพรม์เอเซีย ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนาฟรี "ก้าวสู่ ดิจิตอล เอสเอ็มอี เพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด" ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SME มากมาย โดยผู้บรรยายผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน ได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นระบบ automation ระบบ ERP ที่ช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนได้เยอะ อีกทั้งช่วยปรับปรุงคุณภาพสินค้า และทำให้การทำงานง่ายขึ้น หรือ digital marketing ที่ช่วยเพิ่มช่องทางการหาลูกค้า พร้อมนี้ ได้มีการแจกฟรี การใช้งาน ERP โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นผลความสะดวกของระบบผู้ประกอบการที่ได้ร่วมงาน และที่ไม่ได้ไปร่วมงานสัมมนา สามารถ download ข้อมูลการบรรยาย และโปรแกรมฟรีต่างๆ ได้จากด้านล่างนี้ ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ไพรม์เอเซีย

Documentation

เอกสารประกอบการบรรยาย Digital SME
• Factory Automation ช่วยธุรกิจได้อย่างไร
• ERP คืออะไร และช่วยยกระดับธุรกิจของคุณได้อย่างไร
• Digital Marketing
สำหรับผู้สนใจรับทุนสนับสนุน สามารถดาวน์โหลด
• แบบยื่นขอเสนอโครงการ ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Download Software

แจกฟรี โปรแกรมบริหารจัดการสินค้า สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (iStore Xpress)
• โปรแกรมบริหารจัดการสินค้า สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (iStore Xpress) สำหรับคอมพิวเตอร์ 64 bit
• ข้อแนะนำการติดตั้งโปรแกรม 64 bit
• โปรแกรมบริหารจัดการสินค้า สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (iStore Xpress) สำหรับคอมพิวเตอร์ 32 bit
• ข้อแนะนำการติดตั้งโปรแกรม 32 bit
• คู่มือวิธีใช้โปรแกรม iStore Xpress